top of page

HISTÒRIA DE L’ESCOLA A GIRONA


La primera branca de Silat de la Grulla Blanca a Catalunya / Espanya va començar a Girona l’any 1997, de la mà de Paul Wicker, Susan Baker i Clara Jiménez. El 2005 es va constituir l’Associació d’Arts Marcials Silat de la Grulla Blanca amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta art marcial i a poder-la desenvolupar en l’entorn de Girona.


L’escola ha tingut diversos entrenadors durant aquests anys. Fins al 2018, el cap d’entrenadors, que és qui fomenta i coordina l’aprenentatge i el coneixement de l’art marcial en coordinació amb l’escola mare de Indonesia, va ser Paul Wicker i en l’actualitat ho és en David Plantés i Puigdevall. La seu i espai d'entrenament regular és el Centre Cívic de Pedret ( Girona ).

L'equip actual del PGB a la branca de Girona és el següent:


Consell Superior:
- Paul Wicker
- Susan Baker


Junta:
- President:   Marçal Font
- Secretària:  Verena Kuenzel
- Tresorer:     Santi Viñas
- Vocals:        David Plantés i Puigdevall

Cap d’entrenament: David Plantés i Puigdevall


Entrenadors/-es:
- Paul Wicker
- Susan Baker
- David Plantés i Puigdevall
- Verena Kuenzel
- Marçal Font

bottom of page